Czas protrombinowy - INR

18,00 zł
Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Symbol: PT

Cel Badania:

Oznaczenie czasu protrombinowego (PT) INR jest podstawowym parametrem, który umożliwia ocenę ryzyka krwawień, zarówno śródoperacyjnych, jak i pooperacyjnych. Dodatkowo, pozwala na zweryfikowanie skuteczności prowadzonej farmakoterapii antykoagulacyjnej. Test PT należy do grupy najczęściej stosowanych badań, służących ocenie funkcjonowania układu krzepnięcia.

Opis badania:

Badanie czasu protrombinowego umożliwia ocenę aktywności czynników biorących udział w zewnątrzpochodnym szlaku krzepnięcia krwi, tj. pośrednio aktywności zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia VII, X i II oraz czynnika V i fibrynogenu. Czynniki te syntetyzowane są w wątrobie, a ich powstawanie wymaga obecności witaminy K. Dlatego też pomiar czasu protrombinowego może być wykorzystany do oceny niedoboru witaminy K oraz funkcjonowania wątroby, w szczególności jej zdolności do produkcji białek. Czas protrombinowy jest zatem istotnym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia jak i prawidłowego funkcjonowania układu krzepnięcia krwi. U osób leczonych antagonistami witaminy K, tj. acenokumarolem, warfaryną lub fenprokumonem (vitamin K antagonists, VKA), PT wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalized ratio, INR).

Przygotowanie do badań

Krew do badań podstawowych najlepiej jest oddawać rano, między godziną 7:00 a 9:00, na czczo (dopuszcza się wypicie niewielkiej ilości wody) oraz przed przyjęciem porannej porcji leków, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Na 2-3 dni przed pobraniem próbki krwi należy powstrzymać się od spożywania alkoholu oraz ograniczyć pozostałe używki, w tym kawę.

Bezpośrednio przed pobraniem próbki pacjent powinien pozostawać przez chwilę spoczynku, najlepiej w pozycji siedzącej (po kilkudziesięciu minutach stania następuje zagęszczenie krwi).

Jeżeli badanie wymaga spełnienia innych warunków, pacjenta poinformuje o nich lekarz prowadzący.

W przypadku pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty zaleca się pobieranie krwi rano przed przyjęciem kolejnej dawki leku.

PT

Produkty powiązane ( 16 inne produkty w tej samej kategorii )