Badanie ogólne moczu i osadu moczu

13,00 zł
Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Symbol: MOCZ+OS

Dodatkowe badania

Rozszerzenie badań

Kreatynina

Kreatynina

12,00 zł

Cel badania:

Badanie ogólne moczu to podstawowe i najczęściej wykonywane badanie laboratoryjne, służące do oceny funkcjonowania układu moczowego. Jest to nieinwazyjne i proste badanie, polegające na ocenie fizycznych, chemicznych i mikroskopowych właściwości moczu. Jest wykonywane w celach kontrolnych, przesiewowych i diagnostycznych.

Opis badania:

Analiza moczu w celach profilaktycznych pozwala na określenie ogólnego stanu zdrowia danej osoby oraz monitorowanie homeostazy ustroju i wielu zachodzących w nim przemian. Poza profilaktyką, badanie ogólne moczu najczęściej zalecane jest w sytuacji podejrzenia infekcji dróg moczowych (ZUM – zakażenie układu moczowego) a także przeprowadzane
w przypadku podejrzenia rozwoju cukrzycy, występowania chorób nerek oraz u osób
z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym czy otyłością. Ponadto, badanie ogólne moczu może zostać wykonane podczas diagnozowania przyczyn rozwoju żółtaczki, służy do oceny różnego typu uszkodzeń wątroby czy zaburzeń metabolicznych związanych z przetwarzaniem białek. Analizę moczu przeprowadza się również w przypadku rutynowych badań kontrolnych u pacjentów ze stwierdzoną chorobą układu moczowego oraz u osób przyjmujących określoną grupę leków.

Badanie ogólne moczu pozwala na ocenę cech fizykochemicznych moczu takich jak barwa, przejrzystość, ciężar właściwy, pH oraz wykazuje obecność białka, glukozy, ciał ketonowych, erytrocytów, leukocytów, bilirubiny, urobilinogenu i azotynów. W ramach badania ogólnego moczu przeprowadzane jest również badanie elementów upostaciowanych (badanie osadu moczu), podczas którego oceniana jest obecność erytrocytów, leukocytów, komórek nabłonka, wałeczków, bakterii, drożdży, kryształów, owalnych ciał tłuszczowych i pasm śluzu w osadzie moczu.

Przygotowanie do badań:

Mocz należy pobrać do specjalnego jednorazowego pojemnika zakupionego wcześniej
w aptece. Zalecanym materiałem do badania jest tzw. „mocz poranny” – pierwsza porcja moczu po wypoczynku nocnym. Przed pobraniem materiału należy dokładnie umyć okolice narządów płciowych a próbkę moczu pobrać z tzw. „środkowego strumienia” – oznacza to, że pierwszą niewielką ilość moczu należy pominąć, a następnie pobrać określoną objętość do pojemnika. Do badania wystarczy około 20mL moczu co stanowi około 1/3 pojemniczka. Należy unikać dotykania wnętrza i brzegów pojemnika, aby nie zanieczyścić próbki.

Badania ogólnego moczu lepiej nie wykonywać podczas miesiączki, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Co najmniej dobę przed oddaniem moczu należy powstrzymać się od aktywności seksualnej, unikać nadmiernego wysiłku oraz nie spożywać produktów, które mogą spowodować zmianę zabarwienia moczu (buraki, porzeczki, jagody, duże ilości marchewki). Próbkę moczu należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej. Mocz do chwili transportu przechowywać w temperaturze pokojowej przez maksymalnie 2 godziny lub w temperaturze chłodziarki (4-8°C) maksymalnie do 4 godzin.

Przygotowanie do badań u dzieci i noworodków:

Po umyciu okolicy cewki moczowej i osuszeniu czystą pieluszką lub jednorazowym ręcznikiem papierowym, należy dziecko pozostawić bez pieluszki i napoić, w takiej sytuacji dziecko zwykle oddaje mocz. Pierwsze krople moczu należy zebrać pieluszką lub ręcznikiem, a dopiero następne złapać do jednorazowego pojemniczka. U noworodków
i niemowląt można zastosować przyklejane jałowe woreczki do pobierania moczu (różne dla dziewczynek i chłopców dostępne w aptece). Po umyciu i osuszeniu okolicy cewki moczowej należy przykleić woreczek. Po napojeniu dziecka i oddaniu moczu do woreczka, woreczek należy odkleić a zawartość przelać do jałowego pojemnika. Minimalna objętość moczu potrzebna do wykonania badania moczu z osadem moczu to 10mL.

Pobranie moczu u dzieci i noworodków, tak samo jak u osób dorosłych, najlepiej wykonać wcześnie rano, aby uzyskać poranną porcję moczu.

MOCZ+OS

Produkty powiązane ( 16 inne produkty w tej samej kategorii )